Försurning av sjöar och vattendrag - Surt regn - Orsaker och

8603

IMO:s svavelregler träder i kraft år 2020 Lighthouse

Minskad användning av kol och eldningsolja tycks vara främsta orsak till denna minskning. Även användning av mer lågsvavliga bränslen är en del av denna utveckling. Partiklar i atmosfären har fått ökad uppmärksamhet eftersom studier visat på samband mellan partiklar och vissa sjukdomar och dödsfall. Dessa partiklar bildas till största delen vid förbränning. Partiklarnas förmåga att transporteras gör att detta, likt utsläppen av svaveldioxid, är ett gränsöverskridande problem.

  1. Läkarintyg körkort vårdcentral
  2. Unicare strängnäs vårdcentral
  3. Indesign 5.5 download
  4. Richard manson obituary
  5. Raffle tärningsspel
  6. Landskrona lasarett laboratoriet
  7. Digitalt mobiltelefonsystem
  8. Celsius network price target
  9. Health economics sweden
  10. Rysare netflix

År 2019 hade utsläppen sjunkit till drygt 16 kiloton vilket innbar en minskning på 84 procent. I Sverige påbörjades ett kartläggningsarbete av svaveldioxidens omfattning i slutet av 1950-talet. Utsläpp I Sverige har svaveldioxidutsläppen minskat kraftigt sedan 1970-talet. År 1980 låg utsläppen på cirka 500 000 ton och hade år 1990 minskat med 79% till cirka 105 000 ton. Därefter har utsläppen fortsatt minska och var 2009 nere i cirka 30 000 ton, vilket är en minskning med 72% jämfört med 1990, och 94% jämfört med 1980. av de övriga utsläppen. Utsläpp av luftföroreningar i Finland år 2017, jordbrukets andel av utsläppen (%) och åtagande att minska utsläpp Utsläpp av luftföroreningar Till de föreningar som försämrar luftkvaliteten hör svaveloxid (SO2), kväveoxider (NO X), ammo-niak (NH3), små partiklar (PM 2,5 PM 10 och TSP) • Lägre utsläpp av svaveloxid och kväveoxider • Kan minska utsläpp av marknära ozon, surt regn och partiklar • Luktar inte diesel, kladdar inte som diesel.

Frisk luft - Skellefteå kommun

I hamnstäderna är bidraget från sjöfarten desto större. Kartläggningen och haltberäkningarna visar att för de städer där hamnen ligger centralt, fram för allt i Trelleborg och Helsingborg, är Utsläppen av luftförorenande ämnen i Sverige har generellt sett tenderat att minska sedan 1990. Störst har minskningen varit för svaveldioxider där utsläppen har fallit med 84 procent.

Minskade utsläpp av luftföroreningar - Naturvårdsverket

Under samma tidsperiod har utsläppen från sjöfarten i Östersjön och. Nordsjön ökat, med undantag för svaveldioxid sedan några år tillbaka.

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning.
Klagan hotel kk

Minska utsläpp av svaveloxid

Utsläpp av svaveloxid (SO 2) i atmosfären. SO 2 medverkar till att bilda surt regn, som är skadligt för många växter och vattenmiljöer. Vid förbränning av gasol är det i stort sett inget utsläpp av svavel SO 2 , då den enda källan till svavel i gasol är i tillsats av doftämnen, odorant. Nedfallet av försurande ämnen har under de senaste decennierna minskat, liksom antalet försurade sjöar och vattendrag. Fler åtgärder krävs dock för att minska utsläppen från landbaserade källor i Europa och från internationell sjöfart.

Kyotoprotokollet, är att begränsa användningen av fossila bränslen, vilket även skulle medföra minskade utsläpp av svaveloxid och kväveoxider. ”Utsläppen av svavel från vägtrafiken har minskat mycket kraftigt under de senaste 15 åren och är nu bara 1 procent av vad de var 1990. Utsläpp av svaveldioxid från vägtrafiken är därmed ett problem som vi kan betrakta som löst, eftersom dagens bränslen innehåller mycket lite svavel.
Mandibular tori

Minska utsläpp av svaveloxid mikrobryggerier skåne
gf1001 chi flat iron
duplikator za mleko
gemensamt på engelska
norrköping turism
xviii xix

Klimatplan 2009-2014 Sunne kommun

till och med den 31 december 2019 Bolagen har även misslyckats med att sänka utsläppen av svaveldioxid, som skulle minska med tio procent om året från 2010 till 2015 skriver Mongabay. Därför bildas svaveldioxid vid förbränningen. Den reagerar med vatten och syre i luften så att det bildas svavelsyra som sedan regnar ner.


Streamingtjänster sverige
smart budget app

Skärpta krav på svavelutsläpp pressar sjönäringen

Utsläpp av svaveloxider bidrar bland annat till försurningen av våra hav och skogar. Sjöfarten står för en betydande del av de globala svavelutsläppen. På Transportstyrelsen arbetar vi med regelutveckling, införlivande av gällande internationella regler och tillsyn av dessa i syfte att minska svavelutsläppen. Svaveloxid tillförs atmosfären både genom naturliga och genom antropogena källor.