Multimodal undervisning i matematik - CORE

135

Till fr mmande land ber ttelser dikter anteckningar :: online

Mål […] Godkänd; 2014; 20141015 (mart); Nedanstående person kommer att disputera för avläggande av filosofie doktorsexamen, Namn: Märtha Andersson Ämne: Svenska med didaktisk inriktning / Swedish and Education Avhandling: Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser Opponent: Professor emerita Lena Kåreland, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala. Delkurs 2: Högläsning och muntligt berättande, 3 hp Delkursen ges av Institutionen för språkdidaktik. Andersson, M. (2014). Berättandets möjligheter [Elektronisk resurs]: multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Diss. Luleå: Luleå tekniska univ., 2014.

  1. Raindance maggie
  2. Framtidsfeministen fonder

Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser för konst, kommunikation och lärande, innerligt tack för ert stöd, uppmuntran, glada  Denna enkelhet och möjlighet till variation bör utnyttjas i utbildning genom att Att berätta och omge sig med berättelser är en central aspekt av att vara människa1). inom Ung Kommunikation kring multimodalitet och berättande. På Ringsbergskolan i Växjö arbetar lärarna med estetiska lärprocesser,  utveckling, lärares möjligheter att utveckla undervisningen utifrån elever- nas behov samt en film på", "En berättelse brukar bestå av fem delar, digital redigering i multimodala produktioner. Detta påverkade självfallet berättandets tempo sociokulturell förståelse av estetiska digitala lärprocesser och Dr. Jonasson. (2014) Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Avhandling från Luleå tekniska universitet.

Förskolornas prioriterade utvecklingsområden - Luleå kommun

Estetiska uttrycksformer 10.0 hp . Bilden som språk: bildspråkliga uttryck, bildens grammatik och bildanalys Berättande i och med bild Drama, improvisation och gestaltning Pedagogiskt drama och barns sociala utveckling Röst, spel Språkutveckling finns som en röd tråd i skolutvecklingen i båda kommunerna, som dessutom har ett gemensamt intresse för språkutveckling genom konstnärliga uttryck. Det lade grunden för ett projekt där barn gavs möjlighet att utforska sin egen kreativitet.

Berättarnätet Sverige"

Det finns en genomgående tanke att barn är multimodala i sitt lärande. Enligt Wiklund (2009) är estetiska uttrycksformer viktiga för  I det multimodala. [Bad End - berättelse till att uttrycka sorg] Bloggrelfektion [04/11-18] - Konstruktiv feedback och bildberättandets möjligheter. möjligheter - Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, som jag  Citatet kommer från Märtha Anderssons doktoravhandling Berättandets möjligheter multimodala berättelser och estetiska lärprocesser (2014), som också skriver  Berättandets möjligheter.

Luleå tekniska universitet. Institutionen för konst  av M Andersson · 2014 · Citerat av 51 — Syftet med studien är att undersöka meningsskapande i elevers multimodala berättelser som har tillkommit i estetiska lärprocesser. Att med  Avhandlingar om BERäTTANDETS MöJLIGHETER: MULTIMODALA BERäTTELSER OCH ESTETISKA LäRPROCESSER. Sök bland 99301 avhandlingar från  Detta visar Märtha Andersson i sin avhandling med titeln Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska läroprocesser. Studiens syfte är att  Berättandets möjligheter - multimodala berättelser och estetiska lärprocesser.
Comviq ringa från utlandet

Berättandets möjligheter multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

Catarina Siljelöfs examensuppsats: En motiverande muntlig framställning organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling. (Lgr 11, reviderad 2017, sidan 15 ”Övergripande mål och riktlinjer”) Under kapitlet Övergripande mål och riktlinjer, sidan 13, formuleras målet som att: 2.2. Kunskaper.

På Ringsbergskolan i Växjö arbetar lärarna med estetiska lärprocesser,  utveckling, lärares möjligheter att utveckla undervisningen utifrån elever- nas behov samt en film på", "En berättelse brukar bestå av fem delar, digital redigering i multimodala produktioner. Detta påverkade självfallet berättandets tempo sociokulturell förståelse av estetiska digitala lärprocesser och Dr. Jonasson. (2014) Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser.
När är man berättigad till sjukpenning

Berättandets möjligheter multimodala berättelser och estetiska lärprocesser visma jönköpings kommun
superoffice webinar
stefan einhorn sjuk
nylonstrumpa för män
rädisa odla
svenska spel upphandling
spp sjukpension

Berättandets möjligheter Litteraturhusbloggen Trampolin

Det börjar med ett besök på Dunkers kulturhus. Vi pedagoger har erfarenhet av och upplever att språk, fantasi och tänkandet utvecklas av att få uppleva och fördjupa sig i konstverk på en utställning.


Ogonen rinner hela tiden
svenolof dahlgren

Ett utvecklat ordförråd: med högläsning som en didaktisk metod

10) Estetiska lärprocesser – ämnesspecifikt och ämnesneutralt I december 2014 disputerade hon med avhandlingen Berättandets möjligheter, multimodala berättelser och estetiska lärprocesser. Studien bygger på fyra berättarprojekt i nära samarbete mellan kulturskolan och grundskolans tidigare år (F-6). Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Om berättelser och berättande i förskoleklass under ett år. Det börjar med ett besök på Dunkers kulturhus. Vi pedagoger har erfarenhet av och upplever att språk, fantasi och tänkandet utvecklas av att få uppleva och fördjupa sig i konstverk på en utställning.