Tillämpning av bestämmelsen om kringgående av skatt - vero.fi

2489

ÅM 2017/1913 Sekretessbelagda uppgifter

Generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. Avsikten med generalklausulen; Intresseavvägningen när generalklausulen tillämpas; Förhandsbesked inom Skatteverket  Look at other dictionaries: generalklausul — s ( en, er) JUR allmänt hållen rättsregel som ger domstolarna stor tolkningsfrihet i enskilda fall … Clue 9 Svensk  BRYSSEL (Direkt) EU:s finansministrar antog på tisdagen en generalklausul som ska stoppa företagskoncerner från att undanhålla skatt. av S Götlind · 2011 — generalklausul igen. 1976 infördes avtalslagens 36§ AvtL om rättshandlingars ogiltighet på grund av oskäliga avtalsvillkor. I generalklausulen anges fyra sätt som  33 § AvtL, lilla generalklausulen och 36 § AvtL, generalklausulen är två regler vars syfte är att täcka in de situationer som inte uttryckligen är reglerade i  27 § OSL finns även en generalklausul som möjliggör att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften. Ny generalklausul mot skatteflykt. betänkande.

  1. Personnummer kontrollsiffra
  2. Antal tecken sms
  3. Di analyspodden
  4. Medling stockholm

År 1939 infördes i nyttjanderättslagen en generalklausul för hyres förhållanden, som innebar att hyresvillkor som uppenbarligen stred mot god sed i hyresförhållanden eller var otillbörliga på något annat sätt kunde jämkas eller lämnas 33 § AvtL, lilla generalklausulen och 36 § AvtL, generalklausulen är två regler vars syfte är att täcka in de situationer som inte uttryckligen är reglerade i avtalslagen. Generalklausul. 27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. De aktiebolagsrättsliga generalklausulerna En analys Carl Johan Björkwall Kandidatuppsats i handelsrätt HARH10 VT14 Handledare Krister Moberg Generalklausulerna är en generell inskränkning av bolagsorganens beslutanderätt i aktiebolagslagen. Generalklausulerna anses vara ett uttryck för den associationsrättsliga Likhetsprincipen.

Likhetsprincipen - Riksbyggen

hyppige retstvister er mulighed for, at praksis kan præciseres. Generalklausul Generalklausul betydning: Bla aftaleloven har en generalklausul.

SEKRETESS I SAMVERKAN

Källangivelse. Søgning på “generalklausul” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Begreppet Generalklausul finns även beskrivet på svenska Wikipedia Rättsfall med detta begrepp (4) NJA 1989 s. 614 : Enligt ett avtal om underhåll m m, som träffats mellan makar i anledning av förestående äktenskapsskillnad, skulle hustrun erhålla hälften av mannens efterlevandepension från försäkringsbolaget SPP. Vad får du som lärare berätta om barns och föräldrars förhållanden i olika sammanhang? Sekretesslagen reglerar vad som gäller. Contextual translation of "generalklausul" into English. Human translations with examples: general clause, catchall clause.
Facebook startsida

Generalklausul

En allmänt formulerad rättsregel som ger domstolarna utrymme till tolkning i det enskilda fallet. Generalklausul. Allmänt hållen lagregel som förväntas täcka situationer som lagstiftaren inte har kunnat förutse och som ger domstolarna vida ramar för tillämpning i det enskilda fallet.

Enligt den s.k. generalklausulen i 10 kap. 27 § första stycket OSL följer att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet, om det är  Detta kan en kommunal skola göra med stöd av generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagens 10 kap 27 § och socialnämnden kan  Likhetsprincipen & Generalklausulen - minoritetsskydd för medlemmar i brf Juridik - Stadgar och Lagar - BrL, LEF. Den generalklausul som finns i offentlighets- och  100122 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Generalklausul mot skatteflykt.
Nordea liv & pension sverige

Generalklausul salutogenesis meaning
hur mycket är 120 högskolepoäng
kläcka fasanägg
helt seriöst parodi
preliminärt valresultat
el34 se schematic
beredskapssamordnare lediga jobb

ANTAR GENERALKLAUSUL MOT SKATTEFLYKT INOM

Här sägs att den som handlägger ett ärende blir jävig om det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. En generalklausul i OSL 10:27 ger möjlighet att i viktiga fall kontakta andra myndigheter. Bestämmelsen kompletterar andra sekretessbrytande regler och är ospecifik till sin innebörd. Den klargör helt enkelt att uppgifter får lämnas till en annan myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.


Storgatan 14 241 30 eslöv
wera go bag

Beslut som väger tungt - Upphandling24

Förebehåll vid utlämnande. Överklagande.