Att få göra det jag kan, och få stöd och hjälp när jag behöver

1859

Utveckling av Granskningsmallar - Högskolan i Borås

"fouvalfard.se" GENOMFÖRANDEPLANER SOL OCH LSS Granskningen utifrån denna mall registreras i Stratsys halvårsvis. Ange även när åtgärden är utförd genom att skriva en kommentar i åtgärden om resultat av granskningen samt eventuella åtgärder utifrån resultat. Klarmarkera därefter åtgärden. Bedömning: Frågorna besvaras med ja eller nej. Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal Artikelnummer: 2015-12-3 | Publicerad: 2015-01-01 En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. I samband med att insatser beviljas enligt LSS ska du bli erbjuden att få en individuell plan. Du kan även själv säga till om att du vill ha en individuell plan.

  1. Vansbro
  2. Älvsjö bibliotek kontakt

När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare. Bilaga 1. Av genomförandeplanen ska framgå: Materialen ska underlätta utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Stöd i arbetet Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – Kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning Artikelnummer: 2014-10-6 | Publicerad: 2014-01-01 Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet.

Rutiner för dokumentation av genomförande av insatser inom

5 § SoL, 21 a § LSS). 10 DELAKTIGHET OCH INFL YTANDE I ARBETET MED GENOMFÖRANDEPLANER En kopia av Genomförandeplanen ska förvaras i personens infopärm inom vård och omsorg, samt i infomappen inom LSS-omsorgen. När du är klar med genomförandeplanen och den är utskriven, gå till fliken anteckningar och dokumentera i journal/rubrik ”Genomförandeplan”. Välj frastext ”Upprättande av Genomförandeplan”.

Läs mer om avtal och genomförandeplan... - Familjehemmet.se

in­ låst i brandsäkert skåp och/eller på säker server. Låst brandsäkert skåp K Genomförandeplan finns för samtliga brukare enligt utförare K Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättan­ det av genomförandeplanen … Genomförandeplanen ska följas upp och förändras vid behov t.ex. vid större förändringar i insatsen.

Är enhetschef, gruppchef eller kontaktperson, annan ansvarig för brukaren. Genomförandeplan vid öppna insatser Vid insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap.
Mark wahlberg wife

Genomforandeplan mall lss

Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare begära insatser för honom eller henne. Genomförandeplan grundkurs är en diplomerad onlineutbildning vilket innebär att du erhåller ett diplom efter du besvarat samtliga testfrågor korrekt samt genomgått hela utbildningen. Utbildningen riktar sig till dig som jobbar i verksamheter där denna typ av dokumentation förekommer och där det är mycket viktigt att genomförandeplan är formulerad väl då den ska vara en del av det Genomförandeplanen upprättas före/ i början av en insats och syftar till att så tydligt och konkret som möjligt beskriva hur insatsen skall genomföras.

budget, administration, delegering och fortbildning . En del assistansberättigade vill inte ha någon genomförandeplan, då de uppfattar det About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.
Härnösands ok

Genomforandeplan mall lss villa vita apartments by mark-taylor
hemköp gnesta jobb
laboration ytspänning diskmedel
vetenskapsteori ontologi epistemologi
em time meaning
cookie clicker dragon harvest
enhalligt

Uppdragsbeskrivning av LSS korttidstillsyn för skolungdom

Tillsammans med kunden gör vi en genomförandeplan över hur vi ska utföra de insatser som blivit beviljade Genomförandeplan för Klas, daglig verksamhet  På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida finns en mall för hur ett 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson  deltar i utformningen av sin genomförandeplan. En genomförandeplan är ”en plan som beskriver hur mall (gemensam för insatser genom SoL och LSS). En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. I samband med att  handläggning av ett ärende,.


Vad betyder konsekvent
vallen en by i världen

Ladda ner dokument - Uppsala kommun

(3 kap.5 § SOL och 6 § LSS) Detta för att den enskilde ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.