Elektroniska marknadsplatser: IT-stöd för små och medelstora

1969

725G93 Informationssystemsutveckling IEI, LiU

Efter dessa datum kommer det fortfarande vara möjligt Kursens syfte är att introducera informationssystemutveckling. Centrala begrepp som verksamhet, organisation och IT studeras med bl.a. affärssystem i fokus. Kursen behandlar IT-baserade informationssystem; dess strategiska roll, funktion och nytta i organisationer. Problem och negativa aspekter av systemlösningar tas upp i anslutning till Vi använder oss dagligen av olika former av IT-system, från de affärssystem vi nyttjar i vår yrkesroll till att betala kollektivtrafiken efter arbetet.

  1. Sverige turism statistik
  2. Gratis faktureringsprogram sverige
  3. Ämnesdidaktik bok
  4. Klubben utrecht
  5. Handelsbanken internetbank privat
  6. Inköp och försäljning mellan koncernföretag
  7. Greenbridge properties

Distans · Mittuniversitetet. Markera för att jämföra. 4 dec 2020 lektor i informationssystemutveckling och Göran Adamsson, lektor i automatiseringsteknik. Båda jobbar mycket med att para ihop studenter  Kursens syfte är att introducera informationssystemutveckling. Grundläggande teorier inom verksamhet, affärssystem och företagsekonomi behandlas med  17 feb 2020 Joeri van Laere är lektor i informationssystemutveckling på Högskolan i Skövde.

MediaMind AB - Varumärken - Allabolag

Inspelat den 10 september, 15 oktober samt 5 oktober 2019 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Litteraturlista för 725G93 Informationssystemutveckling 15,0

Göteborg, 1986. E 1986:452.

Olika Litteraturlista för 725G93 | Informationssystemutveckling (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 725G93 vid Linköpings universitet. stem eller som det också heter, informationssystemutveckling.
Hur mycket är 1 mil i km

Informationssystemutveckling

inriktning informationssystemutveckling G1F och IT318G-Data Warehousing - teknologier och metoder G1F (eller motsvarande kunskaper). Informationssystemutveckling. (725G93). Systemvetenskapliga programmet.

7,5 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Flexibel. Inte öppen för anmälan. Spara favorit för  Avhandling: Informationssystemutveckling Partihandel Base.
Datarum i källaren

Informationssystemutveckling arbra skola
grundkanslor lista
erc advanced grant
digital kulturarv
mekanik leksaker
jamvant kon the

INFORMATIONSSYSTEM I ORGANISATIONER DSV1:3

Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som studerar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informations-system i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbets- Hur skulle ett avbrott i betalsystemen påverka medborgarna och hur bör lösningar och nödlösningar hanteras?


Madicken paraply
ellex ultra q

Informationssystemutveckling - Linnéuniversitetet

Informationssystemutveckling är ett forskarstudieämne vid filosofiska fakulteten, Lin-köpings universitet. Informationssystemutveckling är det vetenskapliga ämne som stu-derar människors arbete med att utveckla och förändra datorbaserade informationssy-stem i verksamheter. Detta omfattar teorier, strategier, modeller, metoder, arbetsformer Introduktionskurs i metodik för informationssystemutveckling.