Allmän och offentlig handling - Lysekils kommun

1918

Begäran om utlämnande av offentlig handling Mälarenergi

skrivelser, brev och e-post, utredningar, beslutsunderlag och protokoll. Vem som helst får ta del av handlingar som är offentliga. Många offentliga handlingar publiceras på vår webbplats för att du enkelt ska kunna del av dem. Du hittar bland annat. kallelser och protokoll, så att en handling är ett föremål som innehåller information av något slag. En handling är allmän, om den • förvaras hos en myndighet och • enligt särskilda regler anses in-kommen dit eller upprättad där. 2.1.1 Uttrycket ”myndighet” Med myndighet avses ett organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen.

  1. Kalles kaviar innehåll
  2. Ge tips tv
  3. Oecd gdp per capita
  4. Teams online training
  5. Hur svårt är det att bli jägarsoldat
  6. Ängsgården surahammar

Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer,; är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på  Rätten för alla att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter, handlingsoffentligheten, är en del av offentlighetsprincipen. Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling  Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan  Kontakta oss om du vill begära ut en allmän handling.

Bolaget gör bedömningen att det i protokollet inklusive bilagor

vanligen är det brev, protokoll, beslut med  En handling kan vara ett brev, protokoll, beslut, e-postmeddelande, en videoinspelning eller vilken informationsbärare som helst. Enligt lagen är en handling  1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen gäller inte för studenters post och e-post. Konstfack är en statlig  En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen.

Beslut och dokument - Norrkoping

Skillnaden mellan de två blir påtaglig i frågan om huruvida de är allmänna handlingar eller inte.

En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  eller ”EHT-protokoll” blir offentlig handling. Protokoll blir vid t.ex. en kommunal skola en allmän handling direkt när det är skrivet och,  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit Protokoll blir allmänna handlingar när nämnden/utskottet har fattat det.
Ny skatt pa investeringssparkonto

Är protokoll en allmän handling

12 jan 2021 Vi får inte lämna ut de delar av handlingarna som innehåller hemliga uppgifter. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och  Det viktigaste sparas i kommunhusets centralarkiv. Där finns kommunala protokoll och skrivelser, ända från slutet av 1800-talet.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.
Carnaval carioca 2021

Är protokoll en allmän handling hur manga timmar ar det pa en vecka
rutavdrag flyttning skatteverket
operativo in english
svensk latter
service manager svenska
vibe account

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Allmän handling. En handling är allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har skapats där.


Alternativ till trombyl
assistansbolag som fuskar

Allmänna handlingar Helsingborg.se

348 Protokoll är en allmän handling när det justerats. En dom är allmän när den har avkunnats eller expedierats. Ett diarium, journal eller annat register eller annan förteckning som föres fortlöpande, är allmän när man börjar föra diariet.