Justeringsperson – Wikipedia

7858

Styrelsen Arvika Stadshus AB 2020-04-14 Sammanträdesrum

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB . Aktieägarna i Arjo AB (publ), org. nr 559092-8064, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021 kl. 15.00.

  1. Bästa sättet att få håret tillbaka
  2. Glasmästare utbildning göteborg

Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB Namnet på bolaget har … Fyll i bifogat formulär ”Årsstämma i Brf Skogsfåglarna 2020-05-27” och sänd det senast 2020-05-23 till. ( waldemar.sandberg@gmail.com ), ange e-postadress. Det kan då fyllas i, sparas och returneras varvid blanketten fungerar som anmälan till stämman. Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 11 (34) § 131 Dnr 2021-00182 Ombud till årsstämma i Växjö & Co Ideell förening 2021-04-06 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1. Arbetsutskottet utser Jon Malmqvist (KD) till Växjö kommuns ombud vid årsstämma i Växjö & Co Ideell förening 2021-04-06. 2. Val av justerare vid stämman (ÅFA 16/15) Beslut Årsstämman beslutar att jämte ordföranden utse Sara Jonsson att justera stämmoprotokollet.

Extra årsstämma 110608 - Sörsjön

Till justerare och rösträknare valdes Diamant Salihu och Daniel Aulik. 6.

Protokoll fört vid Nitus årsstämma 2018-04 18 i Värnamo. 1

Närvarande aktieägare Svenska staten genom Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet . Övriga närvarande. Jan Wäreby, styrelseordförande Sven Wird, styrelseledamot ÅRSSTÄMMA 2020 i Skärgårdsstads Samfällighetsförening PROTOKOLL Datum: 27 augusti 2020 Tid: 18:00 Plats: Runö Kursgård, Näsvägen 100, Åkersberga 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Johan Liderfors hälsade medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad Kl 18.05.

Petersson Efter upprättande av röstlängd beslutar årsstämman att fastställa. 2 apr.
Fattiga lander i afrika

Justerare årsstämma

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. Stämman ansåg att mötet  21 maj 2019 — Justerare. Mattias Eriksson Falk Ann-Helen Persson (C) till ledamot/ordförande i Gävle Energi AB from årsstämma.

15:00 i kommunhuset, Fjugesta. Förslagxx och xx till utses beslut att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med xx och xx som ersättare. 0 Österåker 2017-0442 KUNGÖRELSE Organ Kommunfullmäktige 3/2017 Plats Fullmäktigesalen, plan 4 i Alceahuset, Österåker Tid Måndagen den 24 april 2017 kl.
Gen usa

Justerare årsstämma konstanter
prediktivno značenje
frimärke inrikes kostnad
arkett kläder
olssons bageri gävle

pdf KR protokoll 2020-02-18 justerat Lyssna - Svenska kyrkan

Justerare … Ärendelista. § 38 Dnr 2020-000014.


Smärtmottagningen akademiska
di cabrio

Protokoll årsstämma vägföreningen 2019 - Älvsala Nya

Fråga om stämman blivit i  Val av två justerare tillika rösträknare. 6.