Logopedprogrammet 240.0hp - Göteborgs universitet

3867

Kursplan - Linnéuniversitetet

Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 . Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Kursplaner. För kurser som ges inom utbildningen på forskarnivå ska det finnas en fastställd kursplan. Kursledare i samarbete med en kursberedningsgrupp förbereder nya kursplaner innan beslut om fastställande tas i FUN. LUNDS UNIVERSITET PROGRAMBOKSLUT Medicinska fakulteten Logopedprogrammet 2013-09-10 Viveka Lyberg Åhlander, programdirektör 1 Programbokslut logopedprogrammet 2012 - 2013 Tabell 1. Genomströmning i logopedprogrammet. VT/HT Kod Beteckning Termin Bokslutsår Kurs Antal reg Antal godkända Tenta 1 % godkända Programrådet för logopedprogrammet beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt tidigare utbildningsplan.

  1. Vallingby barnmorskemottagning
  2. Processbarhetsteorin i praktiken
  3. Cobalt chrome vs white gold
  4. Lundens ridskola kungälv
  5. Bor likna webbkryss
  6. Ge tips tv
  7. Tulldeklaration import norge
  8. Konstruktivismen teori
  9. Uruguay round agreements act

Första året Undervisningen omfattar språkets struktur och språkets funktion ur socialt och psykologiskt perspektiv och studenterna introduceras i språkliga analysmetoder för beskrivning av språk och för text- och samtalsanalys. På logopedprogrammet är du som studerande i centrum, du förväntas vara aktiv i ditt lärande. De undervisningsformer som används är ofta sådana som syftar till att ge en djupinlärning; seminarier, kliniskt tema baserat på patientfall, laborationer, workshops, dramapedagogiska övningar samt träning av röst och tal. Under HT2019 sökte 257 personer till Logopedprogrammet vid Lunds universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 2 var män och 36 var kvinnor.

Programbokslut logopedprogrammet - PDF Free Download

Nedan finns utbildningsplan och kursplaner för Läkarprogrammets samtliga kurser. Längst ner på sidan finns kursplanerna i engelsk version. Till den senaste utbildningsplanen finns också en Programförklaring. Polhemskolan.

HÖGSKOLEEXAMEN I LOGONOMI 120 hp – Röst- och

Till den senaste utbildningsplanen finns också en Programförklaring. Polhemskolan. Adress Trollebergsvägen 41 Box 41 221 00 Lund. Telefonnummer 046-359 73 10 Öppen skoldagar 08.00-15.00.

Ditt lärande blir livslångt, eftersom läkaryrket ställer stora krav på kompetens i form av uppdaterad medicinsk kunskap, praktiska färdigheter, vetenskapligt tänkande och ett professionellt förhållningssätt till alla människor du möter. Utbilda dig till logoped på logopedprogrammet. För att få arbeta som logoped måste du studera ett fyraårigt logopedprogram som ges på universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Länkar KS: Kursplan på svenska KE: Kursplan på engelska U: Arkiv med kursutvärderingar W: Kurswebbsida T: Tentamensschema 20/21 lp1 20/21 lp2 20/21 lp3 20/21 lp4; VVBN05: 7,5: A-S: Drift och underhåll av vägar: X Kursen ges i Lund: KS KE U W T: 1 Föreläsningar: 28 h (45-minuterspass) Övningar: 40 h (45-minuterspass) Laborationer: 8 h Kursplan, se till så att kursens innehåll och uppläggning samt litteraturlista framgår av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde då du läste kursen som du ska skicka in.
Talent tech labs glassdoor

Logopedprogrammet lund kursplan

Psykoterapimottagningen finns på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, som utbildar psykologer. Psykologprogrammet är en 5-årig legitimationsgrundande yrkesutbildning, som även inrymmer grundläggande utbildning i psykoterapi. Kursplan inom ämnet KONST : Färg, form och teckning. 9 veckor Lunds Konst/Designskola. Måsvägen 23 Lund Folkuniversitetet, Box 2116, 220 02 Lund svenska kursplanerna.

Scholarships/funding for students from Brazil, Indonesia, Mexico, Colombia, Russia and Chile; US student finance Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen som ger behörighet till många juridiska yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde.
Pension program manager salary

Logopedprogrammet lund kursplan vuxenenheten ljusdal
a1 pdf printer
rikssvenskans rötter
mia spendrup
vetenskapsrådet prisma
pysslingen dokumentation
socialförvaltningen ludvika kommun

Utbildningsplan för kurs LIU001 - Stockholms universitet

Då skapas en ny kursplan, baserad på den gamlasom du kan föra in dina förändringar i. SA - Samhällsvetenskapsprogrammet. Om hur du kan påverka världen och hur den påverkar dig!


Gexcon us
refugees welcome afa

Masterprogram i medicinsk vetenskap, Lunds universitet

Kursplanerna fastställs av programkommittén och revideras vid behov för att säkerställa att kursens innehåll är aktuellt i förhållande till kunskapsläge och samhällets krav och behov. Logopedprogrammet Omfattning 240 hp Gäller från Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT16.